Văn bản văn học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn bản văn học là loại văn bản phản ánh đời sống, khám phá thế giới tư tưởng và tình cảm của con người, qua đó thể hiện quan điểm, thái độ, cảm xúc của tác giả. Dựa theo phương thức biểu đạt, văn bản văn học bao gồm các kiểu văn bản như văn tự sự, văn miêu tả, văn biểu cảm; dựa theo thể loại, văn bản văn học gồm tiểu thuyết, truyện, thơ, hịch, cáo, chí, kịch, cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn, truyện cười…Trong văn bản văn học có chứa đựng yếu tố tưởng tượng, kì ảo.
Trả lời
Văn bản văn học là loại văn bản phản ánh đời sống, khám phá thế giới tư tưởng và tình cảm của con người, qua đó thể hiện quan điểm, thái độ, cảm xúc của tác giả. Dựa theo phương thức biểu đạt, văn bản văn học bao gồm các kiểu văn bản như văn tự sự, văn miêu tả, văn biểu cảm; dựa theo thể loại, văn bản văn học gồm tiểu thuyết, truyện, thơ, hịch, cáo, chí, kịch, cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn, truyện cười…Trong văn bản văn học có chứa đựng yếu tố tưởng tượng, kì ảo.