Muốn thi lại đại học thì nên chọn khối học nào?

  1. Giáo dục

Sau 3 năm không học lại các khối học nhưng muốn thi lại đại học thì nên chọn khối A hay khối C?

Từ khóa: 

giáo dục

Học lực của bạn đang ở mức nào và ngành nghề bạn mong muốn được gắn bó sau khi tốt nghiệp Đại học là gì?

Trả lời

Học lực của bạn đang ở mức nào và ngành nghề bạn mong muốn được gắn bó sau khi tốt nghiệp Đại học là gì?