vận tốc của tên lửa là bao nhiêu ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ai là tổng thống đầu tiên của Mỹ ?
Trả lời
Ai là tổng thống đầu tiên của Mỹ ?
diện tích của nước Việt Nam là bao nhiêu ?