Về việc cấp căn cước công dân?

  1. Xã hội

Hiện tại cũng đc 5-6 tháng sau đợt tập trung làm căn cước công dân rồi mà nhà mình mẹ mình thì đã nhận được căn cước mới còn bố mình, em mình vs mình thì chưa có. KO hiểu sao nữa? Mọi người thì sao? Cần Liên hệ vs chỗ nào để hỏi kèo này nhỉ, qua gọi cho xã thấy ậm ừ lắm ?

Từ khóa: 

xã hội

Chỗ mình cũng làm ăn kì quặc lắm. Bạn mình làm trước tầm một tháng, mà mình được nhận căn cước rồi mà giờ nó chưa thấy đâu. Nhiều người lên hỏi thì người ta bảo đợi. Cô hàng xóm nhà mình lên phường thì người ta bảo là giờ loạn rồi, thông tin gửi về với căn cước không đi cùng với nhau, bây giờ tự lên đó tìm và xem cái nào của mình thì nhận về thôi. Nếu bạn có việc gấp cần thì nhớ lại xem lúc làm căn cước họ bảo nơi nào tiếp nhận thì bạn lên đó hỏi xem, không thì cứ đi hỏi xung quanh hàng xóm chắc sẽ có thông tin. Nhiều lúc mình thấy giấy tờ làm ăn chán thật đấy

Trả lời

Chỗ mình cũng làm ăn kì quặc lắm. Bạn mình làm trước tầm một tháng, mà mình được nhận căn cước rồi mà giờ nó chưa thấy đâu. Nhiều người lên hỏi thì người ta bảo đợi. Cô hàng xóm nhà mình lên phường thì người ta bảo là giờ loạn rồi, thông tin gửi về với căn cước không đi cùng với nhau, bây giờ tự lên đó tìm và xem cái nào của mình thì nhận về thôi. Nếu bạn có việc gấp cần thì nhớ lại xem lúc làm căn cước họ bảo nơi nào tiếp nhận thì bạn lên đó hỏi xem, không thì cứ đi hỏi xung quanh hàng xóm chắc sẽ có thông tin. Nhiều lúc mình thấy giấy tờ làm ăn chán thật đấy

Công nhận lâu thật, mình làm cũng phải 6-7 tháng đến tận hôm qua mới nhận được. Chắc cứ đợi thêm 1 thời gian nữa bạn ạ