Ví dụ 4: Cho phương trình: (1) Tìm m đề: a) Phương trình (1) là phương trình đường tròn. Bán kính R = 3.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

a) Ta có: Để phương trình (1) là phương trình đường tròn Vậy thì phương trình (1) là phương trình đường tròn. b) , ta có: Vậy m = 4 hoặc m = -2.
Trả lời
a) Ta có: Để phương trình (1) là phương trình đường tròn Vậy thì phương trình (1) là phương trình đường tròn. b) , ta có: Vậy m = 4 hoặc m = -2.