1. Kiến thức chung

Vì sao bạn lại nhảy việc?

Từ khóa: Kiến thức chung

Vì công ty mới với mức lương hấp dẫn hơn và môi trường làm việc tốt hơn.

Trả lời

Vì công ty mới với mức lương hấp dẫn hơn và môi trường làm việc tốt hơn.

Không hợp

vì hiện tại không đáp ứng được yêu cầu của công ty, nhiều người trẻ hơn mới vào làm việc nhanh hơn, tốc độ hơn