Vì sao cùng khoảng thời gian nhưng cách nói khác nhau dẫn đến cảm nhận khác nhau?

  1. Phong cách sống

Với cùng 1 câu hỏi và bạn thấy hiển thị "đã tạo cách đây 2 tháng" so với "đã tạo vào 14Sep" thì lại có cảm giác 2 tháng dài hơn.

Có ai cảm thấy như vậy hay có biết nghiên cứu nào về việc này không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Chị thì nghĩ đơn giản là:

  • Cách đây 2 thàng - nó xác định được khoảng thời gian bao lâu nên dễ hình dung & cảm nhận
  • Đã tạo vào ngày a- đây là mốc thời gian, về cơ bản khi e lướt qua 1 cái mốc - để biết được nó cách xa thời điểm hiện tại bao lâu thì não em sẽ phải tính thêm 1 bước nữa rồi

--> 1st impression thì nghe nói về khoảng thời gian, ngay lập tức sẽ có cảm giác dài hơn so với mốc thời gian

Trả lời

Chị thì nghĩ đơn giản là:

  • Cách đây 2 thàng - nó xác định được khoảng thời gian bao lâu nên dễ hình dung & cảm nhận
  • Đã tạo vào ngày a- đây là mốc thời gian, về cơ bản khi e lướt qua 1 cái mốc - để biết được nó cách xa thời điểm hiện tại bao lâu thì não em sẽ phải tính thêm 1 bước nữa rồi

--> 1st impression thì nghe nói về khoảng thời gian, ngay lập tức sẽ có cảm giác dài hơn so với mốc thời gian