Vì sao giường khách sạn luôn đặt nhiều gối trên giường?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tại sao các khách sạn luôn đặt nhiều gối trên giường, giường đơn có 2 chiếc gối, giường đôi thì sẽ có 4 chiếc hay thậm chí nhiều hơn?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Trả lời