Vì sao khi xe có động cơ xăng chạy qua thì có tiếng lẹt xẹt ở trong radiô và có hiện tượng nhiễu lằng nhằng trên màn hình Tivi?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có hai loại động cơ nổ: động cơ nổ chạy dầu không có bu-gi đánh điện, động cơ nổ chạy xăng có bu-gi đánh điện. Tia lửa điện ở bu-gi sẽ phát ra sóng vô tuyến khá mạnh, sóng này sẽ gây nhiễu trên màn hình tivi và gây ra tiếng lẹt xẹt ở rađiô. Để hạn chế hiện tượng này ở các nước tiên tiến người ta bắt buộc các xe phải có một chụp bằng kim loại để bao bọc bên ngoài bu-gi.
Trả lời
Có hai loại động cơ nổ: động cơ nổ chạy dầu không có bu-gi đánh điện, động cơ nổ chạy xăng có bu-gi đánh điện. Tia lửa điện ở bu-gi sẽ phát ra sóng vô tuyến khá mạnh, sóng này sẽ gây nhiễu trên màn hình tivi và gây ra tiếng lẹt xẹt ở rađiô. Để hạn chế hiện tượng này ở các nước tiên tiến người ta bắt buộc các xe phải có một chụp bằng kim loại để bao bọc bên ngoài bu-gi.