Vì sao Nam cực lại lạnh hơn Bắc Cực dù đều xa xích đạo như nhau?

  1. Khoa học

E được biết là những nơi nào nằm càng xa xích đạo thì càng lạnh, nhưng e chưa hiểu sao cả Nam cực và Bắc cực đều xa xích đjao như nhau mà Nam cực lại lạnh hơn

Từ khóa: 

lục địa

,

nam cực

,

bắc cực

,

khoa học

Hi bạn, câu trả lời bạn tìm kiếm nằm trong 1 bài viết trước đây của mình:

Nói 1 cách ngắn gọn là: Nam Cực là 1 lục địa, trong khi Bắc Cực là 1 vùng đại dương. Khí hậu ở các khu vực đại dương (gọi là "khí hậu hải dương") thì luôn ôn hòa hơn khí hậu lục địa. Thế nên dù cùng xa xích đạo nhưng Bắc Cực vẫn có cái lạnh "dễ chịu" hơn Nam Cực.

Thân. :D

Trả lời

Hi bạn, câu trả lời bạn tìm kiếm nằm trong 1 bài viết trước đây của mình:

Nói 1 cách ngắn gọn là: Nam Cực là 1 lục địa, trong khi Bắc Cực là 1 vùng đại dương. Khí hậu ở các khu vực đại dương (gọi là "khí hậu hải dương") thì luôn ôn hòa hơn khí hậu lục địa. Thế nên dù cùng xa xích đạo nhưng Bắc Cực vẫn có cái lạnh "dễ chịu" hơn Nam Cực.

Thân. :D

Tôi nghĩ là do quỹ đạo và độ nghiêng của trái đất