Mọi người cho mình hỏi những hội nhóm chia sẻ kiến thức về Excel?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Bạn lên FB gõ "Excel" trong phần nhóm là ra nhiều lắm, xem group nào đông thành viên thì tham gia.

Trả lời

Bạn lên FB gõ "Excel" trong phần nhóm là ra nhiều lắm, xem group nào đông thành viên thì tham gia.

Bạn có thể tham gia vào các nhóm sau: Học excel cơ bản, nhóm thủ thuật excel, gà excel nhé. Chúc bạn thành công.