Trước khi có ngôn ngữ con người ghi lại thông tin như thế nào?

  1. Lịch sử

  2. Khoa học

Cho em hỏi là ngày xưa khi không có giấy hay ngôn ngữ người ta làm thế nào để lưu trữ lại thông tin ạ

Từ khóa: 

lịch sử

,

ngôn ngữ

,

lịch sử

,

khoa học

Vẽ trên đá.

Trả lời

Vẽ trên đá.

Dùng cử chỉ giống như bạn ko biết tiếng anh mà muốn giao tiếp với họ ấy.hi có lẽ vậy
Ngôn ngữ là một hệ thống phức tạp, được con người và động vật dùng để liên lạc với nhau. Lời nói, chữ viết, dấu hiệu,...  đều là một phần của ngôn ngữ. Nên trước khi có lời nói thống nhất, chữ viết,... thì con người có thể dùng nhiều cách khác để truyền đạt suy nghĩ, lưu giữ kinh nghiệm như dùng cử chỉ, ký hiệu, vẽ tranh lên tường (về bản chất, tranh cũng có thể coi là một loại chữ viết sơ khai) hay thô sơ hơn là "cầm tay chỉ việc" như mấy con thú mẹ truyền dạy kỹ năng săn mồi cho con ấy :)

Theo mình thì họ vẽ lên hang động