Vì sao người ở nông thôn lại kết hôn sớm hơn ở thành thị?

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

  3. Luật pháp

Từ khóa: 

giới tính

,

tình yêu

,

luật pháp

Có hả, bạn lấy dữ liệu ở đâu vậy. Đây là lần đầu tiên mình nghe đến điều này luôn đấy

Trả lời

Có hả, bạn lấy dữ liệu ở đâu vậy. Đây là lần đầu tiên mình nghe đến điều này luôn đấy