Tại sao khi bạn đã kiếm được người yêu thì dễ dàng kiếm được thêm người khác?

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

giới tính

,

tình yêu

Mình thấy người yêu chẳng dễ kiếm chút nào. Nếu không thì mình cũng chẳng ế tới giờ.

Trả lời

Mình thấy người yêu chẳng dễ kiếm chút nào. Nếu không thì mình cũng chẳng ế tới giờ.