Vì sao siêu thị khu thực phẩm ăn uống lại ở bên trong cùng?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

tâm lý học

Ngược lại với các mặt hàng khuyến mãi được đặt ở nơi dễ nhìn dễ thấy thì những sản phẩm thiết yết như thực phẩm nên được đặt vào vị trí trong cùng của cửa hàng. Khi đó để tìm mua họ phải đi sâu và bên trong siêu thị, lướt qua rất nhiều kệ hàng khác mới tìm thấy đồ cần thiết. Đây chính là cơ hội để bán thêm sản phẩm, tăng doanh thu, khiến khách hàng chú ý rồi bỏ thêm những món đồ ngoài kế hoạch của mình.

Trả lời

Ngược lại với các mặt hàng khuyến mãi được đặt ở nơi dễ nhìn dễ thấy thì những sản phẩm thiết yết như thực phẩm nên được đặt vào vị trí trong cùng của cửa hàng. Khi đó để tìm mua họ phải đi sâu và bên trong siêu thị, lướt qua rất nhiều kệ hàng khác mới tìm thấy đồ cần thiết. Đây chính là cơ hội để bán thêm sản phẩm, tăng doanh thu, khiến khách hàng chú ý rồi bỏ thêm những món đồ ngoài kế hoạch của mình.