Tại sao người ta không mang giày có khóa dán?

  1. Thời trang

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

thời trang

,

tâm lý học

Ý bạn giày khóa dán là giày kiểu này đúng không

Mình vẫn thấy nhiều người mang mà? Mình cũng có một đôi của ananas

Trả lời

Ý bạn giày khóa dán là giày kiểu này đúng không

Mình vẫn thấy nhiều người mang mà? Mình cũng có một đôi của ananas

Ai cũng từng mang giày có khóa dán hết.