Tại sao những hãng thời trang tạo ra những thiết kế triệu đô la nhưng thị trường chẳng ai mua?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

tâm lý học

Bạn dựa vào đâu để nói rằng những thiết kế triệu đô này chẳng ai mua?

Trả lời

Bạn dựa vào đâu để nói rằng những thiết kế triệu đô này chẳng ai mua?