Tại sao khi mua đường ở Mỹ lại đắt hơn ở nơi khác trên thế giới?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Mình khá băn khoan về câu hỏi của bạn, ý bạn nói là đường kính, đường ăn sd hằng ngày đúng không? Thông tin này bạn lấy từ đâu vậy? Mình tìm hoài mà k thấy dẫn chứng hay nguồn tài liệu nào đề cập tới giá đường của Mỹ so với các nước khác.

Trả lời

Mình khá băn khoan về câu hỏi của bạn, ý bạn nói là đường kính, đường ăn sd hằng ngày đúng không? Thông tin này bạn lấy từ đâu vậy? Mình tìm hoài mà k thấy dẫn chứng hay nguồn tài liệu nào đề cập tới giá đường của Mỹ so với các nước khác.