Vì sao sau khi ăn kẹo, uống nước ngọt lại không cảm thấy vị ngọt?

Từ khóa: Kiến thức chung

1. Là khi ăn kẹo, vị giác (taste perception) trong lưỡi của chúng ta thay đổi nhanh chóng để thích ứng với việc đang có 1 lượng ngọt trong miệng, giúp chúng ta cảm giác ngọt khi ăn kẹo. Khi uống nước ngọt, do nước ngọt không ngọt bằng so với kẹo, vị giác này chưa kịp thay đổi về trạng thái cũ nên sẽ không cảm giác ngọt. Do đó, để có thể hưởng thụ cả 2 vị ngọt, bạn nên uống/ ăn đồ ít ngọt trước rồi đến đồ ngọt hơn hoặc ăn kẹo rồi uống nước lọc (drinking water) giúp vị giác bắt đầu lại việc thích ứng rồi chúng ta ăn đồ ngọt khác.
2. Nếu bạn ăn đồ ngọt, sau một thời gian sẽ thấy miệng có vị chua vì do vi khuẩn trong khoang miệng sử dụng chất ngọt trong miệng và tạo ra acid lactic, có thể gây mòn răng gây sâu răng, nên sau khi ăn đồ ngọt nên tráng miệng bằng nước lọc nhá (Drinking water).

Trả lời

1. Là khi ăn kẹo, vị giác (taste perception) trong lưỡi của chúng ta thay đổi nhanh chóng để thích ứng với việc đang có 1 lượng ngọt trong miệng, giúp chúng ta cảm giác ngọt khi ăn kẹo. Khi uống nước ngọt, do nước ngọt không ngọt bằng so với kẹo, vị giác này chưa kịp thay đổi về trạng thái cũ nên sẽ không cảm giác ngọt. Do đó, để có thể hưởng thụ cả 2 vị ngọt, bạn nên uống/ ăn đồ ít ngọt trước rồi đến đồ ngọt hơn hoặc ăn kẹo rồi uống nước lọc (drinking water) giúp vị giác bắt đầu lại việc thích ứng rồi chúng ta ăn đồ ngọt khác.
2. Nếu bạn ăn đồ ngọt, sau một thời gian sẽ thấy miệng có vị chua vì do vi khuẩn trong khoang miệng sử dụng chất ngọt trong miệng và tạo ra acid lactic, có thể gây mòn răng gây sâu răng, nên sau khi ăn đồ ngọt nên tráng miệng bằng nước lọc nhá (Drinking water).

Vì ngọt + ngọt = ngọt chứ không phải là double ngọt nha, nên ko thấy ngọt nữa là phải rồi :))