1. Kiến thức chung

Vì sao thiêu thân thích "đâm đầu" vào ánh sáng?

Thiêu thân lao vào ánh sáng là do bản năng, bị thu hút, mê hoặc hay "lạc đường" ??

Từ khóa: thiêu thân, kiến thức chung

Thiêu thân nở từ ấu trùng sống dưới nước. Khi nở ra sẽ tiến hành giao phối và đẻ trứng, thời gian ấu trùng dưới nước thì 2-3 năm mà thời gian bay thì chỉ vài tiếng. Nên thiêu thân sẽ dựa vào các nguồn sáng như ánh sáng mặt trăng, mặt trời lúc bình minh hoặc hoàng hôn để bay theo và kết đôi. Tự nhiên ngày xưa thì ko có đèn. Còn ngày nay thì có quá nhiều nguồn sáng nên thiêu thân bị loạn và bay đến nguồn sáng rồi để bị thiêu chết.

Đây cũng gặp ở trường hợp của rùa biển, đc gọi là chân trời giả. Rùa con sẽ nở và chui lên lúc bình mình rồi dựa vào ánh sáng bình minh ở chân trời để bò ra biển. Nhưng ngày nay thành phố sáng hơn, tạo một cái chân trời ngược hướng biển, khiến rùa nhầm đường mà chết. Nên mới có những ng tình nguyện sáng sớm, lúc rùa nở đi dọc bờ biển để đưa rùa ra biển là vậy.

81CCE9D3-CBBF-4103-95D2-79F5BE52C746

Trả lời

Thiêu thân nở từ ấu trùng sống dưới nước. Khi nở ra sẽ tiến hành giao phối và đẻ trứng, thời gian ấu trùng dưới nước thì 2-3 năm mà thời gian bay thì chỉ vài tiếng. Nên thiêu thân sẽ dựa vào các nguồn sáng như ánh sáng mặt trăng, mặt trời lúc bình minh hoặc hoàng hôn để bay theo và kết đôi. Tự nhiên ngày xưa thì ko có đèn. Còn ngày nay thì có quá nhiều nguồn sáng nên thiêu thân bị loạn và bay đến nguồn sáng rồi để bị thiêu chết.

Đây cũng gặp ở trường hợp của rùa biển, đc gọi là chân trời giả. Rùa con sẽ nở và chui lên lúc bình mình rồi dựa vào ánh sáng bình minh ở chân trời để bò ra biển. Nhưng ngày nay thành phố sáng hơn, tạo một cái chân trời ngược hướng biển, khiến rùa nhầm đường mà chết. Nên mới có những ng tình nguyện sáng sớm, lúc rùa nở đi dọc bờ biển để đưa rùa ra biển là vậy.

81CCE9D3-CBBF-4103-95D2-79F5BE52C746