Vì sao trên đỉnh các ngọn sóng vào các đêm tối trời có thể thấy những vệt sáng lấp lánh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đó là khả năng phát quang của một số loài vi khuẩn sống trong nước biển. Hiện tượng phát quang thấy rõ khi tiếp xúc với nhiều ô xy (đỉnh các ngọn sóng). Cũng có thể thấy rõ sự phát quang này ở nhiều hải sản có mang các loài vi khuẩn đó.
Trả lời
Đó là khả năng phát quang của một số loài vi khuẩn sống trong nước biển. Hiện tượng phát quang thấy rõ khi tiếp xúc với nhiều ô xy (đỉnh các ngọn sóng). Cũng có thể thấy rõ sự phát quang này ở nhiều hải sản có mang các loài vi khuẩn đó.