Vì sao trước khi nâng quan tài lên để hạ thổ, người Trung Quốc sẽ đập vỡ một cái chậu đất?

  1. Văn hóa

Có vẻ như Trung Quốc có rất nhiều tục lễ khó hiểu :))

Từ khóa: 

văn hóa

Người xưa cho sau khi chết người chết cũng có cuộc sống giống như người sống. Vì vậy, khi trong nhà có người chết, chậu đất sẽ được đập vỡ và "gửi" sang bên kia để người chết tiếp tục dùng làm dụng cụ nấu nướng, ăn uống.

Một lập luận khác cho rằng việc ra đời của phong tục này có liên quan đến Phạm Lãi - một người có kỹ thuật làm gốm tuyệt vời. Ông đã truyền lại kỹ thuật làm gốm này cho người dân và giúp người dân địa phương thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Trước khi mất ông có để lại một chiếc chậu cũ do chính mình làm ra và để lại cho một người thanh niên trẻ. Khi chôn cất Phạm Lãi, người thanh niên đã đập vỡ chậu này để nó đi theo ông mãi mãi. Từ đó mà người dân có phong tục "đập chậu".

Người Trung Quốc cũng có câu:

 "Tuế tuế bình an" (ý nghĩa là mong muốn mãi mãi bình an). Trong tiếng Trung, từ vỡ (碎) được phát âm là "suì", đồng âm với từ tuế (岁) - nghĩa là tuổi. Vì vậy mà chậu được đập ra càng vỡ vụn nhiều mảnh càng tốt. Bút tích này còn được gọi là "âm dương bồn, tang diện bồn".

Trả lời

Người xưa cho sau khi chết người chết cũng có cuộc sống giống như người sống. Vì vậy, khi trong nhà có người chết, chậu đất sẽ được đập vỡ và "gửi" sang bên kia để người chết tiếp tục dùng làm dụng cụ nấu nướng, ăn uống.

Một lập luận khác cho rằng việc ra đời của phong tục này có liên quan đến Phạm Lãi - một người có kỹ thuật làm gốm tuyệt vời. Ông đã truyền lại kỹ thuật làm gốm này cho người dân và giúp người dân địa phương thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Trước khi mất ông có để lại một chiếc chậu cũ do chính mình làm ra và để lại cho một người thanh niên trẻ. Khi chôn cất Phạm Lãi, người thanh niên đã đập vỡ chậu này để nó đi theo ông mãi mãi. Từ đó mà người dân có phong tục "đập chậu".

Người Trung Quốc cũng có câu:

 "Tuế tuế bình an" (ý nghĩa là mong muốn mãi mãi bình an). Trong tiếng Trung, từ vỡ (碎) được phát âm là "suì", đồng âm với từ tuế (岁) - nghĩa là tuổi. Vì vậy mà chậu được đập ra càng vỡ vụn nhiều mảnh càng tốt. Bút tích này còn được gọi là "âm dương bồn, tang diện bồn".