Việc học tất cả các môn đại cương có thực sự cần thiết không?

  1. Giáo dục

Học các môn đại cương có cần thiết khi mà môn chung chiếm quá nhiều, khiến cho thời gian cho các môn chuyên ngành đều ít?

Từ khóa: 

giáo dục

Không cần thiết, nên cắt bớt các môn chung môn đại cương, tăng cao thời gian và tín chỉ học các môn chuyên ngành.
Trả lời
Không cần thiết, nên cắt bớt các môn chung môn đại cương, tăng cao thời gian và tín chỉ học các môn chuyên ngành.