Việc phơi nắng đồ đạc trong nhà có tác dụng gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì quần áo, chăn, đậu, lạc… để lâu ngày sẽ hút ẩm từ không khí, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mộc phát triển. Khi đem phơi nắng thì nhiệt độ cao cùng với một số bức xạ của mặt trời sẽ diệt một số vi sinh vật, gây ức chế sinh trưởng của nấm mốc, như vậy đồ dùng và thực phẩm sẽ không bị mốc.
Trả lời
Vì quần áo, chăn, đậu, lạc… để lâu ngày sẽ hút ẩm từ không khí, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mộc phát triển. Khi đem phơi nắng thì nhiệt độ cao cùng với một số bức xạ của mặt trời sẽ diệt một số vi sinh vật, gây ức chế sinh trưởng của nấm mốc, như vậy đồ dùng và thực phẩm sẽ không bị mốc.