Việc tập thể dục có thể hỗ trợ cải thiện rượu và ma túy không?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

tập thể dục

,

cải thiện

,

rượu và ma túy

,

sức khoẻ

Chắn chắn nha, bởi nhiều chương trình phục hồi chức năng và điều trị rượu và ma túy chuyên nghiệp bao gồm tập thể dục như một phần của chương trình tổng thể để giúp bệnh nhân duy trì chế độ kiêng và phát triển lối sống lành mạnh hơn.
Trả lời
Chắn chắn nha, bởi nhiều chương trình phục hồi chức năng và điều trị rượu và ma túy chuyên nghiệp bao gồm tập thể dục như một phần của chương trình tổng thể để giúp bệnh nhân duy trì chế độ kiêng và phát triển lối sống lành mạnh hơn.
Lý do chính mà bài tập được khuyến khích cho những người đang cố gắng cai rượu và ma túy là vì nó khiến họ tập trung vào điều gì đó ngoài các triệu chứng cai nghiện hoặc cảm giác thèm ăn của họ. Bên cạnh đó hiện nay có thể có bằng chứng cho thấy tập thể dục có thêm lợi ích cho những người muốn tránh uống rượu và sử dụng ma túy.

Những cái gì làm hại tới sức khỏe thì tập thể dục luôn là phương pháp hỗ trợ thôi. Mình thấy câu hỏi này đơn giản mà.