Việc tốt nhất các bạn từng làm cho một người hoàn toàn xa lạ là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Với mình đã làm việc tốt thì sẽ không có so sánh tốt nhất hay tốt vừa vừa.

Vì khi cho đi là không toan tính như ủng hộ miền Trung bão lũ, hiến máu, mua giúp đồ cho người già,...

Trả lời

Với mình đã làm việc tốt thì sẽ không có so sánh tốt nhất hay tốt vừa vừa.

Vì khi cho đi là không toan tính như ủng hộ miền Trung bão lũ, hiến máu, mua giúp đồ cho người già,...

Chưa từng nghĩ việc nào là tốt nhất, chỉ thấy nên giúp nên làm thì sẽ làm thôi

donate từ thiện cho một vài case mà mình cảm thấy rất thương tâm :)

Làm bạn.