Tại sao người Hàn Quốc lại không thích số 4?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì trong tiếng Hàn phát âm số 4 giống từ chết nên người Hàn có xu hướng tránh số 4. Vì vậy trong thang máy thay vì để tầng 4 thì họ để F – four và khi tặng quà cũng tránh tặng bội số của 4.
Trả lời
Vì trong tiếng Hàn phát âm số 4 giống từ chết nên người Hàn có xu hướng tránh số 4. Vì vậy trong thang máy thay vì để tầng 4 thì họ để F – four và khi tặng quà cũng tránh tặng bội số của 4.