VIET INTERACTIVE Tuyển Dụng : Thư Chiêu Mộ Nhân Tài

  1. Cơ hội nghề nghiệp

Gửi đến toàn thể 500 vị hiền tài đang còn ẩn nấp đâu đó, hãy gửi ngay những chiếc CV thật xuất thần, HR của chúng tôi sẽ lục tung cả kinh thành lên để tìm các hạ!

https://cdn.noron.vn/2021/04/16/3759834219653279-1618544237.jpg

Các vị trí đang cần tìm “hạ":

  • Creative Visualiser/ designer:

    https://bom.to/2eiEayy4Ja4kd

  • CTV Content Writer:

    https://bom.to/v89NObT48PeAe

  • CTV Seeding:

    https://bom.to/fIAiDa8No9MC0

Trở thành một phần của VTT bằng cách gửi CV của bạn đến email [email protected] trước 9h00 ngày 25/05/2021.

Từ khóa: 

cơ hội nghề nghiệp