Việt Nam nếu làm bomb nguyên tử sẽ mất bao nhiêu và bao lâu Nếu làm xong thì có lợi ích hay bất lợi gì không?

  1. Khoa học

vài câu hỏi bật ra sau khi xem phim :3

Từ khóa: 

khoa học

Về cơ bản thì nguyên liệu thô của bom nguyên tử là Uranium, và ở VN cũng có vài mỏ Uranium nên về phần nguyên liệu đầu vào thì hẳn là ko thiếu.

Để chế tạo bomb thì Uranium tự nhiên cần được làm giàu đến 90% U235 hoặc Pu239. Quá trình làm giàu Uranium thường là được thực hiện bằng máy ly tâm. VN hiện tại ko có công nghệ này, để nghiên cứu, xây dựng và làm giàu đủ lượng Ura đến mức chế tạo được bomb chắc nhanh thì 10 năm, lâu thì 20, 30 năm gì đó. Làm giàu đủ Uranium rồi thì việc làm sao để kích hoạt và duy trì phản ứng dây chuyền chắc ko có nhiều vấn đề lắm.

Công nghệ tiếp theo là chế tạo ICBM và thu nhỏ đầu đạn để lắp được lên tên lửa, cái này thì chắc là nếu muốn làm sẽ cần rất nhiều năm. Như Triều Tiên sau nhiều năm nghiên cứu thành công chế tạo bomb và tên lửa, nhưng đến hiện tại cũng chưa thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Về lợi ích thì khi đã có bomb hạt nhân sẽ đảm bảo ko có thằng nào ở bên cạnh VN đám mang quân sang xâm lược VN. Có ICBM lắp được đầu đạn hạt nhân sẽ đảm bảo ko có thằng trên thế giới dám mang quân xâm lược VN.

Bất lợi là cấm vận, ngay từ khi làm máy ly tâm để làm giàu Uranium thôi thì đã ăn ngập mồm cấm vận rồi. Và khả năng cao sẽ bị đấm trước khi chế tạo thành công bomb.

Trả lời

Về cơ bản thì nguyên liệu thô của bom nguyên tử là Uranium, và ở VN cũng có vài mỏ Uranium nên về phần nguyên liệu đầu vào thì hẳn là ko thiếu.

Để chế tạo bomb thì Uranium tự nhiên cần được làm giàu đến 90% U235 hoặc Pu239. Quá trình làm giàu Uranium thường là được thực hiện bằng máy ly tâm. VN hiện tại ko có công nghệ này, để nghiên cứu, xây dựng và làm giàu đủ lượng Ura đến mức chế tạo được bomb chắc nhanh thì 10 năm, lâu thì 20, 30 năm gì đó. Làm giàu đủ Uranium rồi thì việc làm sao để kích hoạt và duy trì phản ứng dây chuyền chắc ko có nhiều vấn đề lắm.

Công nghệ tiếp theo là chế tạo ICBM và thu nhỏ đầu đạn để lắp được lên tên lửa, cái này thì chắc là nếu muốn làm sẽ cần rất nhiều năm. Như Triều Tiên sau nhiều năm nghiên cứu thành công chế tạo bomb và tên lửa, nhưng đến hiện tại cũng chưa thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Về lợi ích thì khi đã có bomb hạt nhân sẽ đảm bảo ko có thằng nào ở bên cạnh VN đám mang quân sang xâm lược VN. Có ICBM lắp được đầu đạn hạt nhân sẽ đảm bảo ko có thằng trên thế giới dám mang quân xâm lược VN.

Bất lợi là cấm vận, ngay từ khi làm máy ly tâm để làm giàu Uranium thôi thì đã ăn ngập mồm cấm vận rồi. Và khả năng cao sẽ bị đấm trước khi chế tạo thành công bomb.