Dùng ký hiệu gì để người yêu biết mình muốn đi date với anh xuyên đêm ạ?

  1. Tình dục

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

tình dục

,

tình yêu

Date xuyên đêm rồi cỡ 3 tháng sau nó bỏ bạn á! Chẳng có lợi lộc gì cho bạn đâu! Đừng tưởng là dùng tình dục sẽ khiến người đàn ông yêu bạn :))

Trả lời

Date xuyên đêm rồi cỡ 3 tháng sau nó bỏ bạn á! Chẳng có lợi lộc gì cho bạn đâu! Đừng tưởng là dùng tình dục sẽ khiến người đàn ông yêu bạn :))