Em có đặt mục tiêu du học, nhưng giờ lại tự hỏi liệu mình làm những này để làm gì sao phải tốn sức để đạt được, em không biết bản thân muốn gì, vì điều gì?

  1. Du học

Từ khóa: 

du học

Quyết định đi du học của em đến với em trong tình huống, thời điểm nào vậy em?

Trả lời

Quyết định đi du học của em đến với em trong tình huống, thời điểm nào vậy em?