Vô danh hoa chương III viết về tâm linh, phương pháp chính để tu luyện, ngồi thiền

  1. Nghệ thuật

  2. Văn hóa

  3. Sách

  4. Sáng tác

  5. Tâm linh

Hồng truyền Chính Pháp nhân gian

Bao nhiêu nguy hiểm khổ nạn phải mang

Bao đời bao kiếp thở than

Con đường chính Đạo vẻ vang toàn phần

Cùng nhau trợ giúp thế nhân

Hạ trần tẩy não cho nhận ai hay

Trợ sư Hồng Pháp đêm ngày

Giữ tâm luôn chính cùng bay về trời

Tu luyện học Pháp hết đời

Luân hồi chuyển chuyển thời thời gian nan

Chuyển Nghiệp thành Đức vẻ vang

Công thành viên mãn và đang trở về.

-----/------

Những bạn đả toạ, tu luyện, đang tìm hiểu về tâm linh, đang hướng nội mà tu, mà tìm, mong các bạn hữu duyên tìm thấy bài viết này.

 

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

văn hóa

,

sách

,

sáng tác

,

tâm linh