Với bạn, điều gì là khó chịu nhất trong cuộc sống?

  1. Tâm sự cuộc sống

Trong cuộc sống có điều gì hay việc gì khiến bạn vô cùng khó chịu không? Vì sao?

https://cdn.noron.vn/2023/01/24/nguyen-nhan-gay-ra-cam-giac-kho-chiu-va-cach-khac-phuc283100-1674523782.png
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hiện tại, với bản thân mình thì là suy nghĩ khó nhiều. Mình không kiểm soát được bản thân mình. Dù biết suy nghĩ nhiều không tốt vì,mình toàn suy nghĩ về những điều tiêu cực rất rất lâu. Điều này khiến mình trở nên khó chịu, cọc cằn với chính cuộc sống của mình và những người xung quanh. Tệ hơn nữa là ảnh hưởng đến hiệu suất học tập và làm việc của mình. Vậy nên, với mình thì điều này là khó chịu nhất 🥲

Trả lời

Hiện tại, với bản thân mình thì là suy nghĩ khó nhiều. Mình không kiểm soát được bản thân mình. Dù biết suy nghĩ nhiều không tốt vì,mình toàn suy nghĩ về những điều tiêu cực rất rất lâu. Điều này khiến mình trở nên khó chịu, cọc cằn với chính cuộc sống của mình và những người xung quanh. Tệ hơn nữa là ảnh hưởng đến hiệu suất học tập và làm việc của mình. Vậy nên, với mình thì điều này là khó chịu nhất 🥲

Thiếu tự do