Vôi sống là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hoá học ứng dụng

,

hỏi xoáy đáp hay

Canxi oxit. Còn gọi là Canxia. Công thức hóa học là CaO.

Trả lời

Canxi oxit. Còn gọi là Canxia. Công thức hóa học là CaO.