Vụ nỗ big bang

  1. Khoa học

chúng ta có hai vấn đề, một vấn đề chính một vấn đề phụ

vấn đề phụ là.

có đa vũ trụ hay không ?

ít nhất là bao nhiêu hệ mặt trời?

nhiều nhất là bao nhiêu hệ mặt trời ?

và milky way bao nhiêu km hoặc m ?

tổng hợp các câu trả lời là:

1. thiên hà ít nhất có 200 tỉ hệ mặt trời

2. nhiều nhất là gì đó vân vân

3. có đa vũ trụ nha các bạn

4.có 946. 000. 000. 000. 000. 000 km, còn mét thì 946. 000. 000. 000. 000. 000. 000

vấn dề chính là vụ nỗ big bang,vũ trụ chúng ta đã bị xóa xổ một lần và lạc trong

kỷ nguyên đen tối tiếng anh là dark era

câu chuyện bắt đầu

từ lúc chưa có vụ nỗ big bang

thì chúng ta lúc đó vẩn sống cho đến một ngày mặt trời nổ tung trái đất sao hỏa sao kim đều vỡ ra vì năng lượng quá mạnh vì mặt trời càng ngày càng to cho nên đã phát nổ thành một siêu tinh tinh và mặt trời nổ thành một sao lùn trắng và từ từ nó đã bay ra khỏi quỷ đạo của nó và cứ lập đi lập lại và vũ trụ không gian bị xóa sổ

và lúc đó có những hạt cái nhỏ hơn một cái kim mỏng 1000 lần và chúng tụ lại và phát nổ

và đó là vụ nổ big bang đã làm cho tất cả tái sinh cả chúng ta hành tinh thiên hà đa vũ trụ tất cả tái sinh và vụ nổ đó lập lại 1 lần và lần thứ hai thì mấy triệu tỷ năm sẽ phát nổ

đó là câu chuyện về vụ nỗ lớn và em chỉ mới lớp 4 thôi,nên có sai gì mọi người thông cảm nhé bai mọi người

Từ khóa: 

khoa học