Đi làm có vui không?

  1. Hướng nghiệp

Công việc thường gắn với áp lực và nơi làm việc thường là môi trường nghiêm túc. Vậy đi làm có mang lại cho bạn niềm vui không (ngoài việc lĩnh lương)?
Từ khóa: 

hướng nghiệp

Đi làm cũng sẽ có những lúc vui chứ. Tùy nơi làm việc, bạn sẽ vẫn có những đồng nghiệp vui vẻ, nghỉ giữa giờ thì đi ăn uống, lâu lâu nói mấy câu chuyện phiếm. Lúc nhiều dl với kpi đè cũng mệt và áp lực thật nhưng hoàn thành và đạt được thành tựu sẽ thấy vui. Đi làm mà chỉ toàn đau đầu, stress với mệt mỏi thì bạn cũng nên suy xét đến việc đổi môi trường khác nhé.

Trả lời

Đi làm cũng sẽ có những lúc vui chứ. Tùy nơi làm việc, bạn sẽ vẫn có những đồng nghiệp vui vẻ, nghỉ giữa giờ thì đi ăn uống, lâu lâu nói mấy câu chuyện phiếm. Lúc nhiều dl với kpi đè cũng mệt và áp lực thật nhưng hoàn thành và đạt được thành tựu sẽ thấy vui. Đi làm mà chỉ toàn đau đầu, stress với mệt mỏi thì bạn cũng nên suy xét đến việc đổi môi trường khác nhé.

Mời bạn lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia Thu Dung (phút 30:20) để biết đi làm có vui hay không nhé?