"Đi làm phải vui" hay "Đi làm phải biết chấp nhận"?

  1. Hướng nghiệp

  2. Quản trị doanh nghiệp

Với bạn, khi đi làm, nên chọn cái mà được gọi là "phải vui" hay là ta phải chọn "chấp nhận"?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

quản trị doanh nghiệp

Còn phải hỏi lại bản thân mình muốn gì?

Muốn tận hưởng thì chọn vui

Muốn tiền, muốn địa vị thì đôi lúc phải biết chấp nhận.

Nếu có thể thì vẫn là luôn tìm cách vừa có tiền, vừa có địa vị thành công mà vẫn thỏa mãn đam mê

Trả lời

Còn phải hỏi lại bản thân mình muốn gì?

Muốn tận hưởng thì chọn vui

Muốn tiền, muốn địa vị thì đôi lúc phải biết chấp nhận.

Nếu có thể thì vẫn là luôn tìm cách vừa có tiền, vừa có địa vị thành công mà vẫn thỏa mãn đam mê

Công việc cũng như cuộc đời, biết chấp nhận rồi mới vui được.

Mình nghĩ là chấp nhận lúc vui lúc không :)

Theo bạn Vui là gì ? Bạn cần làm gì để vui, bạn cần vui vì điều gì ? 

Đây là công ty mình, mọi thứ bạn cần chủ động, và tại công ty mình, nếu như bạn mỗi sáng đi làm và cảm thấy vẫn áp lực sau khi làm những điều dưới đây, thì bạn nên nghỉ việc, càng sớm càng tốt. 
https://cdn.noron.vn/2022/06/25/574192122313689524-1656138976.jpg