Web vanbanphapluat.co không còn truy cập được nữa?

  1. Luật pháp

  2. Truyền thông đa phương tiện

Bình thường mình hay tìm các tiêu chuẩn việt nam trên web vanbanphapluat.co, bởi web này vẫn cho người xem nhận được thông tin đầy đủ trong khi những web khác như vanbanphapluat.com, luattrongtay,... đều bị che một phần hoặc toàn bộ nội dung vì chưa mua gói của web. Mà sau một thời gian thì mình không còn truy cập được web này nữa. Không biết anh em bạn dì trong đây thường dùng web nào để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến văn bản pháp luật mình nhắc đến ở trên thì chia sẻ cho mình nữa ạ

Từ khóa: 

luật pháp

,

truyền thông đa phương tiện

Web trên vẫn vào được bình thường bạn nhé.

Trả lời

Web trên vẫn vào được bình thường bạn nhé.