Xà phòng có thể bị bẩn không?

  1. Khoa học

Chắc là trên xà phòng vẫn có 1 ít vi khuẩn nhỉ 😅?

Từ khóa: 

xà phòng

,

khoa học

Có, xà phòng ko có chất diệt khuẩn, lại bị ướt, hở ra không khí và bị dây bẩn. Đủ các điều kiện để vi khuẩn phát triển thì vẫn có như thường.
Trả lời
Có, xà phòng ko có chất diệt khuẩn, lại bị ướt, hở ra không khí và bị dây bẩn. Đủ các điều kiện để vi khuẩn phát triển thì vẫn có như thường.