Xác định chủ đề quảng cáo như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bởi các sản phẩm và đối tượng quảng cáo là khác nhau cho nên trong các giai đoạn tuyên truyền quảng cáo thì việc lựa chọn chủ đề cũng không giống nhau. Chủ đề của hoạt động quảng cáo được coi là trung tâm của tư duy trước khi xây dựng nội dung quảng cáo. Những quảng cáo không có đối tượng tư duy trung tâm này thường trở nên rất phức tạp và hỗn độn. Các quảng cáo không theo chủ đề thường thiếu tính logic và nội dung không rõ ràng, đối tượng tiếp nhận sẽ rất khó ghi nhớ cũng như có thể hiểu được thông điệp quảng cáo là gì? Định hướng cho người tiêu dùng sản phẩm gì? Hay phục vụ lợi ích nào? Chủ đề của quảng cáo cần làm nổi bật đặc trưng của sản phẩm hoặc lợi ích mà doanh nghiệp có thể mang tới cho khách hàng, hay đơn giản hơn là để trả lời cho câu hỏi muốn nói với người tiêu dùng cái gì? Do vậy, chủ đề của quảng cáo cũng thay đổi tuỳ theo chiến dịch kinh doanh, nhu cầu thị trường hay sự thay đổi trong tâm lý của đối tượng người tiêu dùng mục tiêu. Một vài điểm chú ý khi chọn chủ đề quảng cáo: Xác định chủ đề dựa vào đặc tính riêng của sản phẩm: Mỗi một sản phẩm khác nhau thì đều có đối tượng tiêu thụ đặc biệt, do vậy bắt buộc phải xem xét tới lợi ích của người mua và mục tiêu thị trường cùng một lúc. Chủ đề cần làm rõ được ưu điểm và độ tin cậy của sản phẩm, trọng điểm nên tập trung vào tuyên truyền tính năng, chất lượng, thương hiệu, chất lượng dịch vụ cũng như giá trị xã hội của sản phẩm. Những chủ đề mang tới được cho công chúng sự liên tưởng với những giá trị mới, tạo cho họ sự tin tưởng và hài lòng với một chất lượng sản phẩm, dịch vụ đều có thể kích thích được nguyện vọng và hành vi. Xác định chủ đề thông qua tâm lý người tiêu dùng Cần phải chú ý nghiên cứu tỉ mỉ về đối tượng mục tiêu, trong đó có tâm lý tiêu dùng của người mua mơi có thể kích thích cũng như đáp ứng các nhu cầu đó. Đầu tiên cần tuyên truyền những điểm độc đáo của sản phẩm tới người mua, tránh dùng các chủ để của đối thủ cạnh tranh. Trên thị trường luôn tồn tại nhiều dòng sản phẩm cùng loại nếu như chỉ tập trung vào các chủ đề như hàng đẹp giá rẻ, đa dạng chủng loại thì sẽ làm cho sản phẩm trở nên rất chung chung. Muốn khơi gợi được sự hứng thú của người tiêu dùng thì bắt buộc phải nói được những điểm khác biệt của doanh nghiệp. Ví dụ như những đặc điểm nào của sản phẩm cần phải được cường điệu hoá, mối quan hệ giữa đặc điểm đó với lợi ích của người sử dụng hay ưu điểm nổi trội so với các sản phẩm cạnh tranh… Con người thường không mua giá trị thật của sản phẩm mà là mua những giá trị về lợi ích hay lòng tin, ví dụ như độ nổi tiếng của thương hiệu, vị trí trong xã hội. Do đó, chủ đề quảng cáo cần phải bám vào những biểu hiện trong tâm lý hành vi sử dụng hàng hoá này của người tiêu dùng
Trả lời
Bởi các sản phẩm và đối tượng quảng cáo là khác nhau cho nên trong các giai đoạn tuyên truyền quảng cáo thì việc lựa chọn chủ đề cũng không giống nhau. Chủ đề của hoạt động quảng cáo được coi là trung tâm của tư duy trước khi xây dựng nội dung quảng cáo. Những quảng cáo không có đối tượng tư duy trung tâm này thường trở nên rất phức tạp và hỗn độn. Các quảng cáo không theo chủ đề thường thiếu tính logic và nội dung không rõ ràng, đối tượng tiếp nhận sẽ rất khó ghi nhớ cũng như có thể hiểu được thông điệp quảng cáo là gì? Định hướng cho người tiêu dùng sản phẩm gì? Hay phục vụ lợi ích nào? Chủ đề của quảng cáo cần làm nổi bật đặc trưng của sản phẩm hoặc lợi ích mà doanh nghiệp có thể mang tới cho khách hàng, hay đơn giản hơn là để trả lời cho câu hỏi muốn nói với người tiêu dùng cái gì? Do vậy, chủ đề của quảng cáo cũng thay đổi tuỳ theo chiến dịch kinh doanh, nhu cầu thị trường hay sự thay đổi trong tâm lý của đối tượng người tiêu dùng mục tiêu. Một vài điểm chú ý khi chọn chủ đề quảng cáo: Xác định chủ đề dựa vào đặc tính riêng của sản phẩm: Mỗi một sản phẩm khác nhau thì đều có đối tượng tiêu thụ đặc biệt, do vậy bắt buộc phải xem xét tới lợi ích của người mua và mục tiêu thị trường cùng một lúc. Chủ đề cần làm rõ được ưu điểm và độ tin cậy của sản phẩm, trọng điểm nên tập trung vào tuyên truyền tính năng, chất lượng, thương hiệu, chất lượng dịch vụ cũng như giá trị xã hội của sản phẩm. Những chủ đề mang tới được cho công chúng sự liên tưởng với những giá trị mới, tạo cho họ sự tin tưởng và hài lòng với một chất lượng sản phẩm, dịch vụ đều có thể kích thích được nguyện vọng và hành vi. Xác định chủ đề thông qua tâm lý người tiêu dùng Cần phải chú ý nghiên cứu tỉ mỉ về đối tượng mục tiêu, trong đó có tâm lý tiêu dùng của người mua mơi có thể kích thích cũng như đáp ứng các nhu cầu đó. Đầu tiên cần tuyên truyền những điểm độc đáo của sản phẩm tới người mua, tránh dùng các chủ để của đối thủ cạnh tranh. Trên thị trường luôn tồn tại nhiều dòng sản phẩm cùng loại nếu như chỉ tập trung vào các chủ đề như hàng đẹp giá rẻ, đa dạng chủng loại thì sẽ làm cho sản phẩm trở nên rất chung chung. Muốn khơi gợi được sự hứng thú của người tiêu dùng thì bắt buộc phải nói được những điểm khác biệt của doanh nghiệp. Ví dụ như những đặc điểm nào của sản phẩm cần phải được cường điệu hoá, mối quan hệ giữa đặc điểm đó với lợi ích của người sử dụng hay ưu điểm nổi trội so với các sản phẩm cạnh tranh… Con người thường không mua giá trị thật của sản phẩm mà là mua những giá trị về lợi ích hay lòng tin, ví dụ như độ nổi tiếng của thương hiệu, vị trí trong xã hội. Do đó, chủ đề quảng cáo cần phải bám vào những biểu hiện trong tâm lý hành vi sử dụng hàng hoá này của người tiêu dùng