Khoảng bao nhiêu năm nước ta mới có nhật thực toàn phần?

  1. Kiến thức chung

Tại sao có báo nói phải 360 năm sau, có báo nói 75 năm sau ở nước ta mới lại có nhật thực toàn phần? Ông cháu (năm nay 89 tuổi) lại nói cách đây 41 năm ở nước ta đã có nhật thực toàn phần. Ai đúng ai sai?

Từ khóa: 

kiến thức chung

mọi người đều có lý cả đấy cháu ạ. GS Nguyễn Quang Riệu (Đài thiên văn Paris) cho biết phải 360 năm nữa mới có lại nhật thực toàn phần ở vị trí đã xảy ra nhật thực ngày 24-10 vừa qua. Nhiều nhà khoa học khác thông báo 75 năm nữa sẽ có nhật thực toàn phần ở VN (nơi có độ che lấp 100% sẽ không phải là dải đất từ Phan Thiết lên Lộc Ninh như lần vừa rồi), về nhật thực xảy ra cách đây 41 năm. GS Phạm Viết Trinh (Chủ tịch hội thiên văn vũ trụ VN) cho biết là ông em đã nói đúng đấy.
Trả lời
mọi người đều có lý cả đấy cháu ạ. GS Nguyễn Quang Riệu (Đài thiên văn Paris) cho biết phải 360 năm nữa mới có lại nhật thực toàn phần ở vị trí đã xảy ra nhật thực ngày 24-10 vừa qua. Nhiều nhà khoa học khác thông báo 75 năm nữa sẽ có nhật thực toàn phần ở VN (nơi có độ che lấp 100% sẽ không phải là dải đất từ Phan Thiết lên Lộc Ninh như lần vừa rồi), về nhật thực xảy ra cách đây 41 năm. GS Phạm Viết Trinh (Chủ tịch hội thiên văn vũ trụ VN) cho biết là ông em đã nói đúng đấy.