Nêu cấu tạo, hình thái của thủy quyển ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chiếm 71% tức 361 triệu km2 bề mặt trái đất Là lớp vỏ không liên tục bao quanh trái đất gầm nước ngọt,nước mặt ở cả ba trạng thái Thủy quyển bao gồm đại dương,biển,ao hồ,sông suối,nước ngầm băng tuyết Khối lượng của thủy quyển xấp xỉ 7% trọng lượng của thạch quyển
Trả lời
Chiếm 71% tức 361 triệu km2 bề mặt trái đất Là lớp vỏ không liên tục bao quanh trái đất gầm nước ngọt,nước mặt ở cả ba trạng thái Thủy quyển bao gồm đại dương,biển,ao hồ,sông suối,nước ngầm băng tuyết Khối lượng của thủy quyển xấp xỉ 7% trọng lượng của thạch quyển