Xăm nốt ruồi son có thực sự may mắn?

  1. Làm đẹp

Sao bây giờ mình thấy nhiều người đi xăm nốt ruồi son vậy nhỉ. Mình thấy vô lý thực sự, tự xăm lên người như thế thì sao có thể bảo là đem lại may mắn được.

Từ khóa: 

làm đẹp

May mắn ko phải là cái có thể định lượng, đong đếm được. Nó phụ thuộc cảm nhận con người. 1 người ra đường bị xe đụng, họ có thể xem là xui vì bị xe đụng hoặc hên vì ko bị xây xát ảnh hưởng gì. Cùng 1 ng, 1 hoàn cảnh nhưng có thể có 2 cách nhìn trái ngược hoàn toàn.

Việc xăm nốt ruồi, hay rộng hơn là đổi tướng, xem bói,... Cùng 1 sự việc nếu có những cái trên thì dễ khiến người ta theo xu hướng là may hơn. Kiểu nhờ xăm cái nốt ruồi may mắn nên bik đụng mà ko bị gì. Nếu bị cản ko xăm thì ng ta lại nói ko cho xăm ra đường bị xe đụng liền. Thực sự có hên hay ko, chưa chắc, nhưng ở 1 khía cạnh nào đó, lạc quan vẫn tốt hơn bi quan. Nên tự xăm vẫn có thể đạt đc cái may mắn.

Vả ng ta nói "Nhơn định thắng Thiên", "có Trời mà cũng tại ta" thì việc tự xăm nó vẫn có ý nghĩa vậy.

Trả lời

May mắn ko phải là cái có thể định lượng, đong đếm được. Nó phụ thuộc cảm nhận con người. 1 người ra đường bị xe đụng, họ có thể xem là xui vì bị xe đụng hoặc hên vì ko bị xây xát ảnh hưởng gì. Cùng 1 ng, 1 hoàn cảnh nhưng có thể có 2 cách nhìn trái ngược hoàn toàn.

Việc xăm nốt ruồi, hay rộng hơn là đổi tướng, xem bói,... Cùng 1 sự việc nếu có những cái trên thì dễ khiến người ta theo xu hướng là may hơn. Kiểu nhờ xăm cái nốt ruồi may mắn nên bik đụng mà ko bị gì. Nếu bị cản ko xăm thì ng ta lại nói ko cho xăm ra đường bị xe đụng liền. Thực sự có hên hay ko, chưa chắc, nhưng ở 1 khía cạnh nào đó, lạc quan vẫn tốt hơn bi quan. Nên tự xăm vẫn có thể đạt đc cái may mắn.

Vả ng ta nói "Nhơn định thắng Thiên", "có Trời mà cũng tại ta" thì việc tự xăm nó vẫn có ý nghĩa vậy.