Xin tên một vài tựa tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay để đọc?

  1. Sách

Bạn nào hay đọc thể loại này gợi ý giúp mình được không :">

Mình cảm ơn trước nhé.

Từ khóa: 

tiểu thuyết

,

khoa học viễn tưởng

,

đọc sách

,

sách hay

,

tiểu thuyết khoa học

,

sách

Hai vạn dặm dưới đáy biển

Pháo đài số

Animorphs

Người trở về từ sao Hỏa

Frankenstein

Tam thể

Trả lời

Hai vạn dặm dưới đáy biển

Pháo đài số

Animorphs

Người trở về từ sao Hỏa

Frankenstein

Tam thể