Hiện tại e bị mất gốc môn hình học thì mọi người có cách gì giúp ko ạ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung