Xu hướng quảng cáo mới là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quảng cáo đã trở nên tập trung hơn nhiều, nó trở thành một kiểu tốc kí hình ảnh. Quảng cáo không còn là một kịch bản đơn thuần nữa. Bất kỳ ai hiện tại cũng có thể viết các tiêu đề thật súc tích, và hầu hết các công ty quảng cáo đều được điều khiển bằng các giám đốc sáng tạo vốn đã từng là các nhà viết kịch bản chuyên nghiệp. Trong những năm gần đây đã có một sự quay trở lại với các giá trị cốt lõi. Hiện tại, đó là những thứ được quan tâm đến nhiều nhất. Quảng cáo tích hợp với giải trí. Sức mạnh của các tổ hợp giải trí hòa âm cảm xúc đã chạm được vào “trái tim” trong mỗi con người. Hiển nhiên chúng sẽ được tích hợp nhiều hơn với các sản phẩm của Holywood (quảng cáo ẩn trên phim). Các thương hiệu sẽ dần trở thành các show bắt đầu với một lượng lớn các vị trí sản phẩm cùng sức ảnh hưởng mà nó có. Bây giờ quảng cáo đi cùng các chương trình truyền hình vô cùng nhiều. Thương hiệu đang tìm ra những cách thức thâm nhập của riêng chúng vào kết cấu của các show này, chủ yếu thông qua sự sắp đặt sản phẩm. Đây chính là những mô hình kiểu mẫu mới trong ngành công nghiệp quảng cáo. Trên phương diện công nghệ, trong kỷ nguyên internet đó là một công cụ siêu mạnh. Và khi băng thông rộng trở thành phương tiện sống, nó sẽ mở ra rất nhiều cánh của đồng thời mang đến cho những công ty không có ngân quỹ lớn các cơ hội nói với mọi người họ là ai, theo cách nhanh và đầy thuyết phục. Theo eMarketer, quảng cáo di động chính là động lực thúc đẩy mức tăng trưởng ngành công nghiệp quảng cáo trên thế giới, các nhà quảng cáo đầu tư 64,25 tỷ đô vào quảng cáo di động năm 2015, tăng gần 60% so với năm 2014. Vì vậy, trong khi nền tảng của truyền thông xã hội, các công cụ tìm kiếm, chương trình quảng cáo và các tính năng khác trên internet đã dành được chỗ đứng và hình thành nên một xu hướng mới, thì các phương tiện quảng cáo truyền thống như truyền hình, in ấn lại đang trở nên lạc hậu và mất dần chỗ đứng. Trong mạng lưới của ngành công nghiệp quảng cáo, mức đầu tư cho quảng cáo trực tuyến đang ngày càng được gia tăng. Trong khi mức đầu tư cho quảng cáo truyền hình được dự đoán sẽ giảm khoảng 3% mỗi năm cho đến năm 2020, doanh thu quảng cáo in ấn sẽ ngày càng suy giảm mạnh. Trên toàn thế giới, quảng cáo in giảm 5,2% trong năm 2014 so với một năm trước đó và giảm hơn 17,5% so với năm năm trước. Bên cạnh đó, mức đầu tư cho quảng cáo qua phương tiện truyền thông xã hội dự kiến sẽ vượt qua thị trường quảng cáo internet nói chung, và tăng trưởng khoảng 18% trong quãng 2014 – 2019. Trong thời gian quá, giá trung bình cho mỗi quảng cáo trên Facebook tăng 220% mỗi năm. EMarketer ước tính chi tiêu quảng cáo hiển thị tại Mỹ sẽ đạt 32,17 tỷ đô la trong năm 2016, so với 29,24 tỷ đô la của tìm kiểm. Hãng nghiên cứu này cho rằng cứ mỗi 5 đô la thì có một đô la dành cho banner và các định dạng hiển thị khác, bao gồm cả quảng cáo tự nhiên (Native Ads) trên các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, chi tiêu sẽ đạt 13,39 tỷ đô la trong năm 2016, tăng từ 11,57 tỷ đô la trong năm 2015. Chi tiêu quảng cáo video ở Mỹ dự kiến sẽ tăng từ 7,46 tỷ đô la vào năm 2015 lên 9,59 tỷ đô la trong năm 2016. Thị phần của video trong quảng cáo kỹ thuật số sẽ tăng từ 12,8% trong năm 2015 lên 14,3% vào năm 2016. Đa phương tiện (Rich Media) và quảng cáo thương hiệu tài trợ chiếm phần còn lại trong thị trường hiển thị và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu quảng cáo trong năm 2016.
Trả lời
Quảng cáo đã trở nên tập trung hơn nhiều, nó trở thành một kiểu tốc kí hình ảnh. Quảng cáo không còn là một kịch bản đơn thuần nữa. Bất kỳ ai hiện tại cũng có thể viết các tiêu đề thật súc tích, và hầu hết các công ty quảng cáo đều được điều khiển bằng các giám đốc sáng tạo vốn đã từng là các nhà viết kịch bản chuyên nghiệp. Trong những năm gần đây đã có một sự quay trở lại với các giá trị cốt lõi. Hiện tại, đó là những thứ được quan tâm đến nhiều nhất. Quảng cáo tích hợp với giải trí. Sức mạnh của các tổ hợp giải trí hòa âm cảm xúc đã chạm được vào “trái tim” trong mỗi con người. Hiển nhiên chúng sẽ được tích hợp nhiều hơn với các sản phẩm của Holywood (quảng cáo ẩn trên phim). Các thương hiệu sẽ dần trở thành các show bắt đầu với một lượng lớn các vị trí sản phẩm cùng sức ảnh hưởng mà nó có. Bây giờ quảng cáo đi cùng các chương trình truyền hình vô cùng nhiều. Thương hiệu đang tìm ra những cách thức thâm nhập của riêng chúng vào kết cấu của các show này, chủ yếu thông qua sự sắp đặt sản phẩm. Đây chính là những mô hình kiểu mẫu mới trong ngành công nghiệp quảng cáo. Trên phương diện công nghệ, trong kỷ nguyên internet đó là một công cụ siêu mạnh. Và khi băng thông rộng trở thành phương tiện sống, nó sẽ mở ra rất nhiều cánh của đồng thời mang đến cho những công ty không có ngân quỹ lớn các cơ hội nói với mọi người họ là ai, theo cách nhanh và đầy thuyết phục. Theo eMarketer, quảng cáo di động chính là động lực thúc đẩy mức tăng trưởng ngành công nghiệp quảng cáo trên thế giới, các nhà quảng cáo đầu tư 64,25 tỷ đô vào quảng cáo di động năm 2015, tăng gần 60% so với năm 2014. Vì vậy, trong khi nền tảng của truyền thông xã hội, các công cụ tìm kiếm, chương trình quảng cáo và các tính năng khác trên internet đã dành được chỗ đứng và hình thành nên một xu hướng mới, thì các phương tiện quảng cáo truyền thống như truyền hình, in ấn lại đang trở nên lạc hậu và mất dần chỗ đứng. Trong mạng lưới của ngành công nghiệp quảng cáo, mức đầu tư cho quảng cáo trực tuyến đang ngày càng được gia tăng. Trong khi mức đầu tư cho quảng cáo truyền hình được dự đoán sẽ giảm khoảng 3% mỗi năm cho đến năm 2020, doanh thu quảng cáo in ấn sẽ ngày càng suy giảm mạnh. Trên toàn thế giới, quảng cáo in giảm 5,2% trong năm 2014 so với một năm trước đó và giảm hơn 17,5% so với năm năm trước. Bên cạnh đó, mức đầu tư cho quảng cáo qua phương tiện truyền thông xã hội dự kiến sẽ vượt qua thị trường quảng cáo internet nói chung, và tăng trưởng khoảng 18% trong quãng 2014 – 2019. Trong thời gian quá, giá trung bình cho mỗi quảng cáo trên Facebook tăng 220% mỗi năm. EMarketer ước tính chi tiêu quảng cáo hiển thị tại Mỹ sẽ đạt 32,17 tỷ đô la trong năm 2016, so với 29,24 tỷ đô la của tìm kiểm. Hãng nghiên cứu này cho rằng cứ mỗi 5 đô la thì có một đô la dành cho banner và các định dạng hiển thị khác, bao gồm cả quảng cáo tự nhiên (Native Ads) trên các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, chi tiêu sẽ đạt 13,39 tỷ đô la trong năm 2016, tăng từ 11,57 tỷ đô la trong năm 2015. Chi tiêu quảng cáo video ở Mỹ dự kiến sẽ tăng từ 7,46 tỷ đô la vào năm 2015 lên 9,59 tỷ đô la trong năm 2016. Thị phần của video trong quảng cáo kỹ thuật số sẽ tăng từ 12,8% trong năm 2015 lên 14,3% vào năm 2016. Đa phương tiện (Rich Media) và quảng cáo thương hiệu tài trợ chiếm phần còn lại trong thị trường hiển thị và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu quảng cáo trong năm 2016.