Xu hướng vận động của các cảm hứng chủ đạo trong lịch sử văn học thời kì từ TK X đến XIX ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Cảm hứng dân tộc xuyên suốt thời trung đến cận hiện đại. * Cảm hứng tôn giáo: có những biến thiên, khúc xạ. nhìn chung là nhạt dần * Cảm hứng đạo lý, thế sự: manh nha định hình nhưng xu thế của nó ngày càng phát triển, thu hút nhiều tác giả, Số lượng nhiều hơn và độ sâu sắc của sự nhận Thứ, xúc Cảm cũng ngày càng gia tăng. * Cảm hứng Nhân Văn: theo chiều từ TK X đến XV rồi XIX, xu hướng này còn gia tăng.
Trả lời
* Cảm hứng dân tộc xuyên suốt thời trung đến cận hiện đại. * Cảm hứng tôn giáo: có những biến thiên, khúc xạ. nhìn chung là nhạt dần * Cảm hứng đạo lý, thế sự: manh nha định hình nhưng xu thế của nó ngày càng phát triển, thu hút nhiều tác giả, Số lượng nhiều hơn và độ sâu sắc của sự nhận Thứ, xúc Cảm cũng ngày càng gia tăng. * Cảm hứng Nhân Văn: theo chiều từ TK X đến XV rồi XIX, xu hướng này còn gia tăng.