Trong tình cảm, bạn là người chủ động hay bị động?

  1. Tâm lý học

Mình hơi nhát trong chuyện tình cảm haizz

Từ khóa: 

chủ động

,

bị động

,

tâm lý học

T khá chủ động trong chuyện tình cảm. Thích là nhích 👍 Con trai nên t cố gắng chủ động hết mức có thể

Trả lời

T khá chủ động trong chuyện tình cảm. Thích là nhích 👍 Con trai nên t cố gắng chủ động hết mức có thể

Trong tình cảm, mình là người "bất động" =]]]