Ý kiến của bạn về câu nói : Dưới bóng tùng bách , cỏ dại không sống được ?

Từ khóa: Phong cách sống
Mình có câu cập nhật thời cuộc hơn đó là:

Khuyết điểm của thủ trưởng là quá suất sắc và quá mẫn cán khiến cho nhân viên phía dưới không phát triển lên được.

Trả lời

Mình có câu cập nhật thời cuộc hơn đó là:

Khuyết điểm của thủ trưởng là quá suất sắc và quá mẫn cán khiến cho nhân viên phía dưới không phát triển lên được.

Cá nhân mình không đồng ý với câu này. Câu này với cá nhân mình như một cách đổ thừa hoàn cảnh ấy. Có vật cản trước mặt và tự nhận mình là cỏ nên chẳng thể vươn lên xứng tầm cùng tùng, bách. Thực tế thì mỗi loại cây có chỗ đứng và lợi ích riêng. Không nên nhìn vị trí của người ta mà không biết rằng người mà nhắm tới cũng có những nỗi khổ riêng.

Nếu không có tùng bách che mưa gió bão bùng thì cỏ dại đã bị mưa gió dập vùi giữa giông gió rồi. Mà nếu không có bách tùng thì cỏ dại cũng chắc gì đã vươn mình lên cao được??? Được hay không là do bản thân đừng đổ thừa cho những nhân tố khác.