1. Phong cách sống

Bạn nghĩ sao về câu nói : Ba quân có thể đoạt tướng , thất phu không thể đoạt chí?

Từ khóa: Phong cách sống
Mình chán mấy câu của đám hủ nho quá rồi. Làm ơn bớt đọc truyện tàu.

Trả lời

Mình chán mấy câu của đám hủ nho quá rồi. Làm ơn bớt đọc truyện tàu.